سالهای زیادی است که ویتامین E را به عنوان یک ترکیب طبیعی ضد اکسیداسیون ( آنتی اکسیدانت ) می شناسیم . این ویتامین در خط اول مبارزه نسبت به متابولیسم های سمی حاصل از پرواکسیداسیون داخل بافتها قلمداد می شود و غلظت پرواکسید ها را در بافتهای دامی به حداقل خود نگه می دارد . چنانچه اگر این ویتامین حضور نداشته باشد اکثر سلول ها و بافتهای بدن تحت تأثیر متابولیسمهای سمی حاصل از پرواکسیداسیون و اکسیداسیون قرار گرفته و همگی خسارت می بینند . ویتامین E یکی از مؤثر ترین پاک کنندگان رادیکالهای آزاد مانند پرواکسید ها در بافتهای جانوری می باشد . تحقیقات اخیر مشخص کردند که این ویتامین و سلنیوم بسیار نزدیک به هم عمل می کنند و ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر دارند . سلنیوم باعث ذخیره سازی ویتامین E می گردد و به عبارتی باعث کاهش نیاز به ویتامینE می گردد. به همین ترتیب ویتامین E نیز باعث کاهش نیاز به سلنیوم می گردد .

حداکثر کمبود ویتامین E در گوساله ها تشخیص داده شده و منجر به بیماری کاهش توده عضلانی یا بیماری عضله سفید می گردد . علائم این بیماری شامل : ضعف ماهیچه پا ، سخت ایستادن ، ارتعاش و لرزش پس از ایستادن ، گیجی و لق لق خوردن گوساله می باشد . برای پیشگیری از چنین شرایطی اضافه کردن ویتامین E و سلنیوم در جیره غذایی گوساله لازم است . در جیره گوساله های جوان ویتامین E به مقدار ۳۰ تا ۱۳۰ واحد بین المللی به ازاءهر پوند ماده خشک مصرفی مورد نیاز است

ویتامین E نثش بسیار مهمی در سیستم ایمنی دارد . در تحقیقاتی که در ایالت کانزاس ( آمریکا ) انجام شد ، مشخص گردید که اضافه کردن ویتامین E باعث پاسخ مناسب سیستم ایمنی شده و باعث افزایش مقاومت بدنی دام نسبت به عوامل استرس زا می گردد . گوساله ها به فراوانی با عوامل مختلف استرس زا به طور روتین رو به رو می شوند از جمله : شرایط آب و هوایی بد ، شاخ سوزی ، واکسیناسیون ، مزاحمت حشرات و بیماری ها . اضافه کردن ویتامین E می تواند در بهبود مقاومت بدن گوساله ها و پاسخ سیستم ایمنی نسبت به فاکتور های استرس زای برشمرده شده تأثیر مناسب داشته باشد .

ویتامین E و سلنیوم و ترکیب این دو به طور موفقیت آمیزی باعث کاهش وقوع جفت ماندگی ، متریت و کیستهای تخمدانی در گله هایی که سطح تغذیه ای این دو ماده در آنها پایین است می گردند .

گله هایی که دچار چنین مشکلاتی هستند با تزریقهای مکرر ویتامین E + Se که حاوی ۶۸۰ واحد بین المللی ویتامین E و ۵۰ میلی گرم سلنیوم به فرم سلنیت بوده در سه هفته قبل از زایمان می توانند از بروز این مشکلات پیشگیری نمایند .

تأثیر سایر فاکتورهای دیگری که با جفت ماندگی مرتبط هستند مانند بیماری های تولید مثلی و شرایط استرس زا در هنگام اضافه کردن ویتامین E و سلنیوم نه تنها بهبود می یابند بلکه برطرف هم می شوند . بیماریها می توانند باوجود یک برنامه بهداشتی خوب از گله حذف گردند . NRC سال ۱۹۸۸ پیشنهاد کرد که مقدار ۳/۰ پی پی ام سلنیوم در کل جیره و مقدار ۷ واحد بین المللی ویتامین E به ازاء هر یک پوند ماده خشک مصرفی مورد نیاز است . یک گاو هشتاین روزانه ۴۰ پوند ماده خشک مصرف می کند که با این حساب نیاز دارد که ۲۸۰ واحد بین المللی در روز ویتامین E مصرف نماید .

تحقیقات اخیر در دانشگاه اوهایو ( آمریکا ) نشان داد که ویتامین E و سلنیوم به کاهش ورم پستان و یا کوتاه کردن مدت درگیری گاو با ورم پستان کمک می کنند . این تحقیقات پیشنهاد می کنند که استفاده از ویتامین E در خوراک گاوهای خشک خصوصاً انتهای دوره خشکی وقوع ورم پستان را حدود ۳۷% کاهش می دهد و تزریق سلنیوم به همراه تغذیه با ویتامین E طول مدت زمان درگیری دام با ورم پستان را تا ۴۱% کاهش می دهد . بر اساس نتایج بالا مشخص می گردد که بهبود مقاومت طبیعی بدن گاو زمانی که برای اولین بار درگیر ورم پستان می شود از راه تغذیه مؤثر تر است .

دادن مقادیر زیاد ویتامین E ( 400 تا ۱۰۰۰ واحد بین المللی به هر گاو در روز ) کمک مؤثری به کاهش طعم بد شیر در اثر اکسیداسیون می کند اما این کار هزینه بر است ، زیرا کارایی تبدیل ویتامین E از بدن به داخل شیر کمتر از ۲% می باشد .

تغذیه گاو در خلال ۳ تا ۶ هفته قبل از زایمان در سلامتی و تولید آتی گاو پس از آن بسیار با اهمیت می باشد . اضافه کردن ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ واحد بین المللی ویتامین E و مقدار ۳ میلی گرم سلنیوم در روز به ازاء هر گاو در طول سه هفته آخر آبستنی بر روی کاهش جفت ماندگی ، ورم پستان و عملکرد بهتر دستگاه تولید مثل حیوان مؤثر می باشد .