ارزیابی میزان گردش اجسام کتونی در بدن گاوهای تازه زا تلاشی است برای حفظ تولید بالا در زمانی که گاوها کمتر غذا می خورند. استن ؛ استواستات و بتا هیدروکسی بوتیرات ؛ کتون های گردش یافته در خون می باشند ولی بتا هیدروکسی بوتیرات غالب است.

هنگام کاهش تولید شیر ؛ احتمال بیماری افزایش یافته و مشکلات تولید مثلی در خور توجه می شوند. هزینه یک گاو مبتلا به کتوز تحت بالینی در حدود ۷۸ دلار آمریکا میباشد. از آنجایی که کتوز تحت بالینی رایج تر است میزان هزینه آن نسبت به کتوز بالینی بیشتر می باشد . اگر میزان متوسط شیوع کتوز بالینی ۵% و هزینه های درمان ۱۴۵ دلار باشد؛ در یک گله گاو شیری ۱۰۰ راسی هزینه کتوز بالینی در سال؛ ۷۲۵ دلار می شود.

در آزمایشات جدیدی که در دانشگاه گلف انجام شده است شیوع کتوز تحت بالینی در گاوهای درمان نشده در ۹ هفته اول شیردهی ۴۱% بود( میزان بتا هیدروکسی بوتیرات معادل یا بیشتر از ۱۴۰۰ میکرو مول در لیتر خون) . این میزان تقریبا معادل ۲ راس گاو با کتوز تحت بالینی به ازاء هر ۱۰ راس گاو مورد آزمایش در دوهفته اول بعد از زایمان بود. بنابراین در یک گله ای که به طور متوسط دارای ۱۰۰ راس گاو دوشا میباشد؛ شیوع کتوز تحت بالینی ۴۱% و هزینه آن ۳۱۹۸ دلار می باشد.

باید بطور معمول بعد از زایمان آزمایش کتون انجام گیرد . عمده ترین دوره ای که احتمال بیماری وجود دارد ماه اول میباشد ولی اوج ابتلا در دوهفته اول شیردهی است.علاوه بر این دوره عمومی تشخیص کتوز بالینی و جابجایی شیردان ۱۰ تا ۱۱ روز بعد از زایمان می باشد. بنابراین برای اینکه بیماری از تحت بالینی به بالینی تبدیل نشود ( اگر امکان آن وجود دارد) گاوهای مبتلا باید به سرعت تشخیص داده شوند.

از چه آزمایشاتی می توانیم آستفاده کنیم؟

آزمایش اسیدهای چرب غیر استریفه باید تنها روی نمونه های گرفته شده یک هفته قبل از زایش انجام گیرد . این مسئله ایجاد محدودیت کرده ولی ممکن است در موقعیتهای بخصوصی مفید واقع شود. متوسط میزان اسیدهای چرب غیر استریفه می تواند بسیار گمراه کننده باشد . طبق یک پیشنهاد در حد آستانه آن باید ۰٫۵ میلی اکی والان به ازائ هر لیتر خون باشد. در تحقیقی که اخیرا انجام شده است گاوهایی که یک هفته از زایش آنها می گذرد و میزان اسیدهای چرب غیر استریفه سرم خون آنها بالا تر از حد آستانه می باشد ۳٫۵ مرتبه بیشتر احتمال ابتلا به جابجایی شیردان دارند.

محققان دانشگاه گلف دریافتند که بیش از ۳۰% از گاوهای یک گله ۱۰۰۰ راسی غلظت اسیدهای چرب غیر استریفه سرم آنها یک هفته قبل از زایش بالا تر از ۰٫۵ میلی اکی والان بر لیتر می باشد . محققان دانشگاه ویسکانسین دریافتند که نباید بیش از ۱۰% گاوها دو هفته مانده به زایمان میزان اسیدهای چرب غیر استریفه آنها بیش از ۰٫۴ میلی اکی والان در هر لیتر سرم باشد. بر خلاف اسیدهای چرب غیر استریفه ؛ میزان بتا هیدروکسی بوتیرات باید تنها بعد از زایمان اندازه گیری شود. دو هفته اول ؛ محتمل ترین دوره برای ابتلا به کتوز تحت بالینی میباشد. در کتوز تحت بالینی غلظت بتا هیدروکسی بوتیرات سرم ۱۴۰۰ میلی اکی والان یا بیشتر میباشد.

اگرچه بتا هیدروکسی بوتیرات پایدارترین شکل کتون ها میباشد ولی با مصرف غذا ،بیشتر دستخوش اختلاف می شود. شما باید تمام نمونه ها را در یک زمان از روز بگیرید . غلظت بتا هیدروکسی بوتیرات ،استانداردی طلایی برای همه گاوها میباشد . یک هدف مناسب این میباشد که کمتر از دو گاو از ۱۰ راس گاو در دو هفته اول پس از زایش میزان بتا هیدروکسی بوتیرات آنها بالاتر از ۱۴ میلی اکی والان در هر لیتر سرم باشد.

آزمایش شیر چگونه است؟

بیشتر آزمایشات اندازه گیری کتون شیر ؛ استن؛ استواستات را از طریق واکنش شیمیایی اندازه گیری می کنند . در این آزمایشات شیمیایی رنگ شیر از سفید به صورتی یا بنفش تغییر می کند. عموما در این آزمایشات گاوهایی با کتوز تحت بالینی شناسایی نمی شوند ولی نتایج مثبت کاذب بسیار اندک است.

یک استثنا ء آزمایش بتا هیدروکسی بوتیرات شیر است که در اروپا تحت نام کتولاک و در ژاپن به نام سان کتو پیپر و در کانادا ؛ مکزیک و استرالیا به نام کتو تست به فروش میرسد. این آزمایش دارای حساسیت بالاتری می باشد ( بیش از ۶۰% ) و تشخیص آن خوب و معقول میباشد(بیش از ۷۰ تا ۹۰%) . این آزمایش تقریبا کمی است و اجازه می دهد که حد آستانه پایینتری را برای بهبود حساسیت و یک حد آستانه بالاتری برای بهبود و تشخیص در اختیار داشته باشیم.

آزمایش کتون ادرار بر اساس همان عکس العمل آزمایشات پودر شیر میباشد . این آزمایشات بسیار حساس می باشند. (نزدیک ۱۰۰%)ولی تشخیص آن ضعیف است . بنابراین جوابهای منفی آزمایش لزوما از نظر کتوز تحت بالینی غیر قابل قبول میباشد. بنابراین از نظر کتوز تحت بالینی تخمین بیشتری بدست می آید زیرا تعدادی مثبت کاذب وجود دارد.

نظارت بر اجزاء شیر

نسبت پروتئین به چربی حدود ۰٫۷۵ یا کمتر (۰٫۷ بر اساس پروتئین حقیقی) از نظر تشخیص کتوز تحت بالینی مورد قبول میباشد . ولی بطور کلی نسبت پروتئین به چربی آزمایش خوبی نیست زیرا حساسیت آن ۵۸% و تشخیص آن ۶۹% می باشد. اگر بیش از ۴۰% گاوها در اولین رکورد پس از زایش خود ؛ نسبت پروتئین به چربی آنها کمتر یا معادل ۰٫۷ بر اساس پروتئین حقیقی باشد ممکن است گله دچار مشکل باشد . این معیار دارای حساسیت ۶۹% و تشخیص ۸۳% میباشد. نیاز به تحقیقات بیشتر برای تشخیص کتوز تحت بالینی است. نسبت پروتئین به چربی گله در برابر نسبت پروتئین به چربی تک تک گاوها معیار بهتر و مناسبتری برای تشخیص کتوز تحت بالینی گاوها میباشد.