تبلیغات
دست نوشت های یک مهندس علوم دامی - استفاده از مخمر در جیره گاوهای شیری
دست نوشت های یک مهندس علوم دامی
به امید پیشرفت های چشمگیر جامعه دامپروری

لینکدونی

آرشیو موضوعی

فال حافظ

آرشیو

لینکستان

صفحات جانبی

← آمار بازدید

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :

پیج رنک گوگل

پیج رنک سایت شما

پیج رنک

استفاده از مخمر در جیره گاوهای شیری


در طول چندین سال گذشته؛ متخصصین تغذیه نشخوار کنندگان و میکروبیولوژیست ها
علاقه مند بودند که در اکوسیستم فلور میکروبی شکمبه گاوها دستکاری نمایند بطوریکه
باعث بهبود عملکرد نشخوار کنندگان گردد. مطابق با تجاربی که در استفاده از آنتی
بیوتیکها ی محرك رشد و سایر تحریک کننده های رشد در جیره های غذایی نشخوار
کنندگان بدست آمد ؛ متخصصان علم تغذیه علاقه مند به استفاده از اضافه شونده های
میکروبی به جیره غذایی نشخوار کنندگان گردیدند تا بتوانند عملکرد حیوان را افزایش
دهند و این کار در طول 5 الی 10 سال گذشته رواج یافته است.
گاوهای شیری با پتانسیل بالای تولید شیر می توانند ماده خشک مصرفی خود را به مقدار
150 درصد در حد فاصل بین زایمان تا 8 هفته پس از آن افزایش دهند . به منظور فراهم
کردن این کار و تحریک آن بایستی بتوانند قبل از زایمان و بلافاصله پس از آن مصرف
ماده خشک خود را حفظ نمایند. اما برتیکسو همکاران( 1992 ) و ون ساوون و
همکاران( 1993 ) مشخص کرده اند که بیش از 40 % کاهش در ماده خشک مصرفی در
جیره گاوهای شیری در حد فاصل 7 تا 10 روز قبل از زایمان وجود دارد . بنابراین
تحقیقات زیادی انجام شد و نشان داد که حد اقل کاهش ماده خشک مصرفی قبل از
زایمان حدودا 15 % در گاوهای کار( چند شکم ) وجود دارد و با این کاهش می توان
انتظار داشت که این گاوها در هنگام زایمان مستعد بیماریهای متابولیکی نظیر کتوز و
تب شیر باشند و نسبت به پذیرش جیره جدید پس از زایمان عادت پذیری کمی داشته
باشند.
محصولات تخمیری باعث تغییر الگوی تخمیر در شکمبه گاوها می گردند و سبب افزایش
باکتریها و تحریک رشد آنها شده و در نهایت موجب افزایش تولید شیر در ابتدای دوره
شیر دهی میشوند. کاهش در ماده خشک مصرفی در 7 تا 10 روز قبل از زایمان می تواند
باعث آشفتگی در روند تخمیر و غیر بالانسشدن فعالیتهای تخمیری در شکمبه نشخوار
کنندکان شده و تنها با افزودن محصولات تخمیری به منظور تحریک رشد باکتریها می
توان از این کاهش ماده خشک مصرفی جلوگیری کرد. اما باید توجه داشت که اگر کاهش
ماده خشک مصرفی قبل از زایمان در نتیجه کاهشحجم دستگاه گوارش که خود نیز
بدلیل رشد بالای گوساله داخل رحم و فشار آن به دستگاه گوارش می باشد و یا بدلیل
کاهش قابلیت جذب مواد مغذی و کم شدن متابولیسم مواد مغذی در بدن دام باشد ،
اضافه کردن محصولات تخمیری می تواند تاثیرات کمی را به همراه داشته باشد.
اضافه کردن عصاره تخمیری قارچ آسپرژیلوساوریزا و محصول حاصل از کشت مخمر
ساکارومایسسسرویشیه باعث بهبود قابلیت هضم ماده خشک ؛ پروتئین خام و
همی سلولز در نشخوار کنندگان گردیده است.همچنین این مواد باعث افزایشجمعیت
باکتریایی شکمبه ؛ افزایش تولید شیر در گاوهایی که در ابتدای دوره شیردهی بوده اند ؛
گردیده اند. اما پاسخ دامها به اضافه شدن این مواد در جیره های غذایی مختلف متفاوت
بوده است.
کشت مخمر یکی از معمول ترین افزودنی های میکروبی در جیره اکثر گاوهای شیری در
گله های تجارتی میباشد. جردن و فوردرین گزارش کردند که 50,8 درصد از مدیران
دامداریهای صنعتی پاسخ قابل ملاحظه ای از افزودن کشت مخمر در جیره غذایی گاوهای
پر تولید گرفته اند . این عدد در مقایسه با افزودن بیکربنات سدیم و نیاسین به جیره های
غذایی چنین گاوهایی که به ترتیب 75,4 % و 37,7 % پاسخ گرفته شده است عدد قابل
قبولی میباشد.
محققین گزارش داده اند که کشت مخمر باعث افزایش درصد باکتریهای سلولیتیک و
پروتئولیتیک در محیط شکمبه گشته اند و نیز باعث بهبود هضم همی سلولز در کل
دستگاه گوارش نشخوار کنند گان شده است، اما پاسخ قابلیت هضم سلولز در تمام
تحقیقات انجام شده یکسان نیست. نتایج منتشر شده از 8 تحقیق مجزا در رابطه با
استفاده از کشت مخمر در جیره غذایی گاوها نشان داده است که افزودن این مواد هیچ
بهبودی را در مصرف ماده خشک روزانه دامها نداشته است. ولی در 4 تحقیق مشخص
گشته است که افزودن آنها سبب افزایش قابل ملاحظه ای در تولید شیر شده است.
همچنین نتایج 5 تحقیق نشاندهنده افزایش قابل توجهی در مقدار چربی شیر بوده است
ولی این افزایش در 2 تحقیق آن کاملا معنی دار بوده است. در 3 تحقیق مجزای دیگر نیز
مشخصشده است که افزودن کشت مخمر باعث افزایش قابل ملاحظه ای در پروتئین
شیر شده است.
پیشنهاد کلی این است که مصرف کشت مخمر در جیره غذایی گاوهای تازه زا و ابتدای
دوره شیردهی می تواند مد نظر مدیران واحدهای پرورشی قرار گیرد ؛ اما مشخصشدن
تاثیر افزودن این مواد در جیره گاوهای پر تولیدی که همگی در ابتدای دوره شیردهی
استفاده می کنند اغلب مشکل است. TMR بوده و از یک
در تحقیقاتی که بر تاثیر کشت مخمر ساکارومایسسسرویشیه بر روی استفاده از لاکتات
و هضم سلولز توسط باکتریهای شکمبه شده است مشخصشده که استفاده از این
و B فرآورده به جیره گاوهای شیری موجب ایجاد اسیدهای آلی؛ ویتامینهای گروه
اسیدهای آمینه بیشتری در شکمبه از طریق تحریک رشد باکتریهایی نظیر:
Selemonas ruminantium H18
Megasphera elsdenii B159, T81
Fibrobacter albus B199
شده است.
در یک تحقیق مزرعه ای دیگر ؛ ارزیابی تاثیر کشت مخمر بر روی تولید و ترکیبات شیر
بر روی 11 گله گاو شیری در ایالت ویسکانسین انجام شده است. متوسط تولید سالانه
این گله ها 10000 تا 12800 کیلوگرم به ازاء هر راس بوده است. کشت مخمر به مقدار
آنها اضافه شده است و در طول دو تست متوالی شیر که توسط TMR 57 گرم به جیره
مرکز بهبود شیر ایالات متحده آمریکا انجام شده است ؛ نمونه گیری شیر انجام شده و
مقدار شیر تولیدی و آنالیز ترکیبات آن قبل از استفاده از کشت مخمر و بلافاصله پس از
مصرف آن توسط مرکز بهبود شیر آمریکا اندازه گیری و با گاوهای گروه کنترل مقایسه
شده است.
در این تحقیق 585 راس گاو که 245 راس آنها شکم اول و 340 راس آنها بیش از یک
شکم زایمان داشته اند شرکت داشتند و هر کدام در طول تحقیق روزانه 4 مرتبه تغذیه
می شدند. میانگین روزهای شیردهی دامهای تحت آزمایشبا گروه کنترل یکسان بوده
است( 140 در برابر 140,5 ). گروه مصرف کننده کشت مخمر بطور متوسط نسبت به گروه
شاهد 0,9 کیلوگرم در روز شیر بیشتری تولید کرده اند . درصد چربی شیر در گروه تحت
آزمایش کمتر از گروه کنترل بوده است( 3,55 در برابر 3,65 ) ، ولی در مجموع تولید
چربی شیر در هر دو گروه یکسان بوده است. درصد پروتئین شیر در گروه تحت آزمایش
0,02 درصد کمتر از گروه کنترل بوده است ولی مجموع تولید پروتئین شیر در گروه تحت
آزمایش بیشتر از گروه کنترل بوده است( 1,17 کیلوگرم نسبت به 1,14 کیلوگرم در
روز). مقدار افزایش تولید شیر در 8 گله از 11 گله مثبت بوده است.
TMR در کل با توجه به شرایط این آزمایش مشخص میشود که افزودن کشت مخمر به
برای گاوهایی در اواسط شیردهی به سر می برند نیز باعث افزایش تولید شیر و تولید
پروتئین آن می گردد.
مهندس حمید رضا کامیارنژاد
مشاور علمی بخش دامی شرکت سپاهان دانه پارسیان

hack clash royale
سه شنبه 9 آبان 1396 12:40 ق.ظ
من قدردانی میکنم، زیرا دقیقا همان چیزی را پیدا کردم که دنبالش بودم.
شما شکار 4 روزه خود را تمام کرده اید! خداوند شما را مردمی کند دارند
یک روز عالی خدا حافظ
std testing near me
دوشنبه 8 آبان 1396 08:28 ب.ظ
چطوری این مقاله نمی تواند بهتر نوشته شود!
رفتن از طریق این پست به یاد من از گذشته من
هم اتاقی! او به طور مداوم در مورد این مسائل را ادامه داد. من خواهم
این پست را برای او ارسال کنید کاملا مطمئن است که او خواندن عالی خواهد داشت.
تشکر فراوان برای به اشتراک گذاری!
real psychics
دوشنبه 8 آبان 1396 03:50 ب.ظ
اگر کسی بخواهد نظر کارشناسانه در مورد وبلاگ نویسی و
پس از ساخت سایت، من پیشنهاد می کنم او را به پرداخت سریع بازدید از این وب سایت، نگه دارید
کار دشوار.
std clinics near me
دوشنبه 8 آبان 1396 02:40 ب.ظ
من بدانید که بسیار عالی است. قطعا قیمت گذاری نشانه برای بازنشستگی.
من شگفت زده می کنم که چقدر تلاش می کنید که چنین وب سایتی بسیار آموزنده ای را ایجاد کنید.
std screening near me
دوشنبه 8 آبان 1396 02:04 ب.ظ
سلام، من فکر می کنم وب سایت شما ممکن است مسائل سازگاری مرورگر را داشته باشد.
هنگامی که به وب سایت شما در فایرفاکس نگاه می کنم، به نظر می رسد خوب است اما هنگام باز کردن
در اینترنت اکسپلورر، برخی از آنها همپوشانی دارند. من فقط می خواستم به شما یک سر سریع سر بزنم!
دیگر پس از آن، وبلاگ عالی!
real psychic readings
شنبه 15 مهر 1396 04:05 ب.ظ
سلام، پست خنده دار با سایت شما در وب explorer مشکل وجود دارد، آیا می توانید این را آزمایش کنید؟
اینترنت اکسپلورر هنوز سرپرست بازار و بزرگ است
کامپوننت به مردم به دلیل این مشکل، نوشتن عالی شما را نادیده می گیرد.
foot pain
دوشنبه 27 شهریور 1396 07:27 ب.ظ
Very rapidly this web site will be famous amid all blog users, due to it's
nice articles or reviews
What is distraction osteogenesis?
شنبه 11 شهریور 1396 05:01 ب.ظ
Yesterday, while I was at work, my sister stole my iphone
and tested to see if it can survive a 40 foot drop, just
so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now destroyed and she has 83 views.
I know this is totally off topic but I had to share it with
someone!
BHW
پنجشنبه 31 فروردین 1396 06:39 ق.ظ
Great web site you have here.. It's hard to find excellent writing like yours these days.

I seriously appreciate people like you! Take care!!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

چکنه سفلی

مدیریت وب سایت : مدیریت سایت (مهندس مهدی صبوری)

آخرین پست ها

جستجو

نظرسنجی

 • شما بازدید کننده ی گرامی این وب سایت را در چه سطحی ارزیابی می کنید؟


نویسندگان


استخاره آنلاین با قرآن کریم


چت

تعبیر خواب آنلاین


 • خنثی