تبلیغات
دست نوشت های یک مهندس علوم دامی - اثرات جایگزینی تفاله خشک مرکبات به جای جو
دست نوشت های یک مهندس علوم دامی
به امید پیشرفت های چشمگیر جامعه دامپروری

لینکدونی

آرشیو موضوعی

فال حافظ

آرشیو

لینکستان

صفحات جانبی

← آمار بازدید

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :

پیج رنک گوگل

پیج رنک سایت شما

پیج رنک

اثرات جایگزینی تفاله خشک مرکبات به جای جو


ارزیابی اثرات جایگزینی تفاله خشک مرکبات به جای جو بر تولید و ترکیب شیر و متابولیت های خونی

مواد و روش ها

تعداد ۸ راس گاو شیری هلشتاین با میانگین روز های شیر دهی ۱۰ ±  ۷۰ و وزن زنده ۲۰  ± ۶۰۰ کیلو گرم با توجه به تاریخ آزمایش، تعداد شکم و میزان تولید در قالب طرح مربع لاتین ۴× ۴ با چهارتیمار و چهار دوره ۲۱ روزه شامل ۱۴ روز دوره عادت پذیری و ۷ روز دوره  نمونه گیری اختصاص داده شدند. تیمارها شامل سطوح تفاله خشک مرکبات ۰ ، ۵، ۱۰ و ۱۵ درصد بود که جایگزین جو در جیره شاهد شدند. جیره ها ( جدول ۱ ) به صورت کاملا مخلوط و در سه وعده در اختیار گاو ها قرار گرفت. نمونه های خونی در ۴-۳ ساعت بعد از خوراک دادن گرفته شدند. داده های حاصل آزمایش با استفاده از رویه GLM برنامه آماریSAS تجزیه شد.

 

جدول ۱- اجزا تشکیل دهنده جیره های آزمایشی ( بر اساس ۱۰۰ % ماده خشک )

 

مواد خوراکی

 

تیمار۱

 

 

 

۱

۲

۳

۴

یونجه

۱۵

۱۵

۱۵

۱۵

سیلاژ جو

۱۸

۱۸

۱۸

۱۸

دانه تخم پنبه

۸

۸

۸

۸

دانه ذرت

۱۷

۱۷

۱۷

۱۷

تفاله خشک مرکبات

۰

۵

۱۰

۱۵

جو

۱۵

۱۰

۵

۰

کنجاله تخم پنبه

۷

۱/۷

۲/۷

۳/۷

کنجاله کانولا

۱۲

۱۲

۱۲

۱۲

سبوس

۵

۵

۵

۵

سنگ آهک

۵/۰

۴/۰

۳/۰

۲/۰

نمک

۲/۰

۲/۰

۲/۰

۲/۰

ویتامین و مواد معدنی

۸/۰

۸/۰

۸/۰

۸/۰

پودر چربی

۵/۱

۵/۱

۵/۱

۵/۱

۱۱- تیمار شاهد، صفر درصد + تفاله مرکبات و۱۵ % دانه جو، ۲- تیمار ۵ % تفاله مرکبات + ۱۰ % جو، ۳- تیمار ۱۰ % تفاله مرکبات + ۵ % دانه جو، ۴- تیمار۱۵% تفاله مرکبات + صفر درصد دانه جو

 

نتایج وبحث

مصرف ماده خشک (DMI ) ، تولید شیر و ترکیبات آن در جدول ۲ نشان داده شده است . مصرف ماده خشک و تولید شیر تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفت. اختلاف آنها از نظر آماری معنی دار نبود (۰۵/۰ P >). پروتئین شیر ، لاکتوز شیر و SNF به طور معنی داری تحت تاثیر جیره ها قرار نگرفت. گنجاندن تفاله خشک مرکبات به جای جو در سطح ۱۰ و ۱۵ درصد، درصد چربی شیر را در مقایسه با جیره کنترل به طور معنی داری افزایش داد (۰۵/۰ > p). افزایش درصد چربی شیر در آین آزمایش را می توان به عوامل زیر نسبت داد؛ بعید نیست که سیترات موجود در تفاله مرکبات موجب افزایش در غلظت سیترات سیتوپلاسمیک غدد پستانی شده و سوبسترای بیشتری برای لیپوژنز فراهم میکند و احتمالا باعث فعال سازی استیل- کوا کربوکسیلاز می شود فراهم میکند(۱۳). افزایش درصد مولاری اسید استیک شکمبه ای و نسبت استات به پروپیونات نیز می تواند از دلایل احتمالی افزایش درصد چربی شیر باشد؛ که آزمایشات زیادی در هنگام مصرف تفاله مرکبات در گاوهای شیری(۹و ۱۰)و گاوهای پرواری( ۱۱) افزایش در مقدار اسید استیک؛ که پیش ساز اسید های کوتاه و متوسط زنجیر در چربی شیر میشود را نسان داده اند. درود و همکاران ( ۱۹۷۱) گزارش کردند که تفاله مرکبات وسیلاژ ذرت در گاوهای شیری، شیر تصحیح شده بر اساس چربی را افزایش می دهد . زرواز و همکاران (۱۹۷۴) نیز گزارش کرد که مقدار چربی شیرتمایل به افزایش دارد زمانیکه تفاله خشک مرکبات جایگزین ۳۰ درصد از دانه غلات در کنسانتره میشود. متابولیت های خون در جدول ۳ نشان داده شده است. گلوکز و اوره خون تحت تاثیر قرار نگرفتند؛ اما غلظت کلسترول در جیره های تیمار شده تمایل به افزایش داشت. همانطور که در این جدول مشاهده می کنید همسو با افزایش درصد مصرف تفاله خشک مرکبات، میزان کلسترول خون افزایش یافته است؛ به طوریکه با جایگزینی ۱۵% تفاله خشک مرکبات میزان کلسترول را حدودا ۱۳% افزایش داده است. این تفسیر و نتایج توسط بلی باسکیس و همکاران (۱۹۹۶ ) نیز گزارش شده است(۱۲).

 

 

جدول ۲- تاثیر جایگزینی سطوح مختلف تفاله مرکبات با جو بر مصرف ماده خشک و تولید و ترکیب شیر

 

 

مورد

تیمار

 

اثر جیره

۱

۲

۳

۴

ماده خشک مصرفی(کیلوگرم در روز)

۲۲

۳/۲۲

۸/۲۱

۴/۲۲

n.s

تولید شیر(کیلوگرم در روز)

۹/۳۴

۸/۳۴

۶/۳۳

۲/۳۳

n.s

ترکیب شیر(%)

 

 

 

 

 

پروتئین

۱۳/۳

۱۲/۳

۱۰/۳

۱۳/۳

n.s

لاکتوز

۶۶/۴

۶۹/۴

۶۵/۴

۶۳/۴

n.s

چربی

۸۸/۲b

95/2a,b

14/3a

4/3a

-

SNF

5/8

5/8

5/8

4/8

n.s

اعداد هر ردیف که هروف غیر مشابه دارند با یکدیگر اختلاف معنی داری دارند(P<0.05)

 

جدول ۳- ترکیب خون گاوهای تغذیه شده با جیره های آزمایشی(میلی گرم در دسی لیتر)

 

 

فاکتور های خونی

تیمار

 

اثر جیره

۱

۲

۳

۴

گلوکز

۴۱/۵۰

۱۳/۵۲

۷۷/۵۰

۶/۴۸

n.s

اوره

۳۳/۱۳

۱۶/۱۴

۱/۱۲

۵/۱۱

n.s

کلسترول

۵/۲۱۳

۳/۲۱۱

۲۳۴

۲۴۱

n.s

نتیجه گیری

نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان داد که جایگزینی تفاله خشک مرکبات به جای جو مقدار چربی شیر را به طور معنی داری افزایش (P<0.05) داد و غلظت کلسترول خون را کاهش داد . بنابراین افزودن تفاله خشک مرکبات به جای جو تا سطح ۱۵ درصد ( بر اساس ماده خشک ) قیمت تولیدی شیر را بدون بروز اثرات جانبی مضر بر عملکرد حیوان کاهش می دهد و منجر به تغذیه با هزینه کمتر می شود.

References

1.      Grasser, L.A., J.G., Fadel, I., Garnett, E.J., DePeters. 1995. Quantity and economic importance of nine selected by-products used in California dairy rations. J. Dairy Sci. 78: 962–۹۷۱.

۲٫      Economides, S. 1974.The effect of dried citrus pulp and grape marc on milk yield and milk composition of dairy cow. Technical paper No.7, Agriculture Research Institute, Nicosia, Cyprus.

3.   Hutton, K. 1987. Citrus pulp in formulated diets. Page 297 inRecent Advances in Animal Nutrition in Aus-M a. D. J. Faml, ed. Dep. Biochem. Microbiol.Nutr., Univ. New England, Armidale, N. SouthWales, Australia.

4.   Hadjipanagiotou. M.and A. Louca. 1976. A note on the value of dried citrus pulp and grape marc as barleyreplacement in calf fattening diets. Anim. Prod. 23:129-132

5.   Pinzon. F. J., and J. M. Wing. 1975. Effects of citrus pulp in high urea rations for steers. J. Dairy Sci. 59:1100-1103.

6.   Bhattacharya, A. N., and M. Harb. 1973. Dried citrus pulp as a grain replacement for Awassi lambs. J. Anim. Sci. 36:1175–۱۱۸۰.

۷٫   Loggins, P. E., C. B. Ammennan, J. E. Moore, and C. F. Simpson. 1966. Addition of long hay and sodium bicarbonate to pelleted and meal lamb diets high in citrus pulp. J. Anim Sci. 25: 263 ( Abstract).

8.      Gumaa, K. A., A. L. Greenbaun, and P. McLean. 1970. The control of pathways of carbohydrate metabolism in mammary gland. IN I. R. Falconer (Editor) Lactation. Butterworths, London, pp. 197-238.

9.      Drude, R, E., Escano, J, R, and Rusoff, L, L., 1971. Value of complet feeds containing combinations of corn silage, alfalfa pellets, citrus pulp and cotton seed hulls for lactating cow. J. Dairy Sci.,54: 773 (abstract).

10.Zervas, G. K., Feggeros, S. Stamouli, I. Yastardis, and E. ApostolakiI. 1994. Effect of dried citrus pulp and its effect on milk yield and milk composition of lactating ewes. J. Anim. Sci. 78:1116-1121.

11.Schaibly, G. E., and J. M. Wing. 1974. Effect of roughage concentrate ratio on digestibility and rumenfermentation of corn silage ctitrus pulp rations. J.Dairy. Sci. 38: 697-701.

12.Belbaskis, N.G. and D. Tsirgogianni. 1996. Effect of dried citrus pulp on milk yield, milk composition and blood component of dairy cows. Anim. Feed Sci. Technol. 60: 93-120.

 

 

برگرفته از: http://www.mehdinamdar

How do you get a growth spurt?
شنبه 11 شهریور 1396 05:16 ب.ظ
I visited many websites but the audio feature for audio songs existing at this web site is actually wonderful.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

چکنه سفلی

مدیریت وب سایت : مدیریت سایت (مهندس مهدی صبوری)

آخرین پست ها

جستجو

نظرسنجی

 • شما بازدید کننده ی گرامی این وب سایت را در چه سطحی ارزیابی می کنید؟


نویسندگان


استخاره آنلاین با قرآن کریم


چت

تعبیر خواب آنلاین


 • خنثی