تبلیغات
دست نوشت های یک مهندس علوم دامی - مطالب ۳- مقالات و مطالب علمی در پرورش دام
دست نوشت های یک مهندس علوم دامی
به امید پیشرفت های چشمگیر جامعه دامپروری

لینکدونی

آرشیو موضوعی

فال حافظ

آرشیو

لینکستان

صفحات جانبی

← آمار بازدید

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :

پیج رنک گوگل

پیج رنک سایت شما

پیج رنک

اثرات جایگزینی تفاله خشک مرکبات به جای جو


ارزیابی اثرات جایگزینی تفاله خشک مرکبات به جای جو بر تولید و ترکیب شیر و متابولیت های خونی

مواد و روش ها

تعداد ۸ راس گاو شیری هلشتاین با میانگین روز های شیر دهی ۱۰ ±  ۷۰ و وزن زنده ۲۰  ± ۶۰۰ کیلو گرم با توجه به تاریخ آزمایش، تعداد شکم و میزان تولید در قالب طرح مربع لاتین ۴× ۴ با چهارتیمار و چهار دوره ۲۱ روزه شامل ۱۴ روز دوره عادت پذیری و ۷ روز دوره  نمونه گیری اختصاص داده شدند. تیمارها شامل سطوح تفاله خشک مرکبات ۰ ، ۵، ۱۰ و ۱۵ درصد بود که جایگزین جو در جیره شاهد شدند. جیره ها ( جدول ۱ ) به صورت کاملا مخلوط و در سه وعده در اختیار گاو ها قرار گرفت. نمونه های خونی در ۴-۳ ساعت بعد از خوراک دادن گرفته شدند. داده های حاصل آزمایش با استفاده از رویه GLM برنامه آماریSAS تجزیه شد.

 

جدول ۱- اجزا تشکیل دهنده جیره های آزمایشی ( بر اساس ۱۰۰ % ماده خشک )

 

مواد خوراکی

 

تیمار۱

 

 

 

۱

۲

۳

۴

یونجه

۱۵

۱۵

۱۵

۱۵

سیلاژ جو

۱۸

۱۸

۱۸

۱۸

دانه تخم پنبه

۸

۸

۸

۸

دانه ذرت

۱۷

۱۷

۱۷

۱۷

تفاله خشک مرکبات

۰

۵

۱۰

۱۵

جو

۱۵

۱۰

۵

۰

کنجاله تخم پنبه

۷

۱/۷

۲/۷

۳/۷

کنجاله کانولا

۱۲

۱۲

۱۲

۱۲

سبوس

۵

۵

۵

۵

سنگ آهک

۵/۰

۴/۰

۳/۰

۲/۰

نمک

۲/۰

۲/۰

۲/۰

۲/۰

ویتامین و مواد معدنی

۸/۰

۸/۰

۸/۰

۸/۰

پودر چربی

۵/۱

۵/۱

۵/۱

۵/۱

۱۱- تیمار شاهد، صفر درصد + تفاله مرکبات و۱۵ % دانه جو، ۲- تیمار ۵ % تفاله مرکبات + ۱۰ % جو، ۳- تیمار ۱۰ % تفاله مرکبات + ۵ % دانه جو، ۴- تیمار۱۵% تفاله مرکبات + صفر درصد دانه جو

 

نتایج وبحث

مصرف ماده خشک (DMI ) ، تولید شیر و ترکیبات آن در جدول ۲ نشان داده شده است . مصرف ماده خشک و تولید شیر تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفت. اختلاف آنها از نظر آماری معنی دار نبود (۰۵/۰ P >). پروتئین شیر ، لاکتوز شیر و SNF به طور معنی داری تحت تاثیر جیره ها قرار نگرفت. گنجاندن تفاله خشک مرکبات به جای جو در سطح ۱۰ و ۱۵ درصد، درصد چربی شیر را در مقایسه با جیره کنترل به طور معنی داری افزایش داد (۰۵/۰ > p). افزایش درصد چربی شیر در آین آزمایش را می توان به عوامل زیر نسبت داد؛ بعید نیست که سیترات موجود در تفاله مرکبات موجب افزایش در غلظت سیترات سیتوپلاسمیک غدد پستانی شده و سوبسترای بیشتری برای لیپوژنز فراهم میکند و احتمالا باعث فعال سازی استیل- کوا کربوکسیلاز می شود فراهم میکند(۱۳). افزایش درصد مولاری اسید استیک شکمبه ای و نسبت استات به پروپیونات نیز می تواند از دلایل احتمالی افزایش درصد چربی شیر باشد؛ که آزمایشات زیادی در هنگام مصرف تفاله مرکبات در گاوهای شیری(۹و ۱۰)و گاوهای پرواری( ۱۱) افزایش در مقدار اسید استیک؛ که پیش ساز اسید های کوتاه و متوسط زنجیر در چربی شیر میشود را نسان داده اند. درود و همکاران ( ۱۹۷۱) گزارش کردند که تفاله مرکبات وسیلاژ ذرت در گاوهای شیری، شیر تصحیح شده بر اساس چربی را افزایش می دهد . زرواز و همکاران (۱۹۷۴) نیز گزارش کرد که مقدار چربی شیرتمایل به افزایش دارد زمانیکه تفاله خشک مرکبات جایگزین ۳۰ درصد از دانه غلات در کنسانتره میشود. متابولیت های خون در جدول ۳ نشان داده شده است. گلوکز و اوره خون تحت تاثیر قرار نگرفتند؛ اما غلظت کلسترول در جیره های تیمار شده تمایل به افزایش داشت. همانطور که در این جدول مشاهده می کنید همسو با افزایش درصد مصرف تفاله خشک مرکبات، میزان کلسترول خون افزایش یافته است؛ به طوریکه با جایگزینی ۱۵% تفاله خشک مرکبات میزان کلسترول را حدودا ۱۳% افزایش داده است. این تفسیر و نتایج توسط بلی باسکیس و همکاران (۱۹۹۶ ) نیز گزارش شده است(۱۲).

 

 

جدول ۲- تاثیر جایگزینی سطوح مختلف تفاله مرکبات با جو بر مصرف ماده خشک و تولید و ترکیب شیر

 

 

مورد

تیمار

 

اثر جیره

۱

۲

۳

۴

ماده خشک مصرفی(کیلوگرم در روز)

۲۲

۳/۲۲

۸/۲۱

۴/۲۲

n.s

تولید شیر(کیلوگرم در روز)

۹/۳۴

۸/۳۴

۶/۳۳

۲/۳۳

n.s

ترکیب شیر(%)

 

 

 

 

 

پروتئین

۱۳/۳

۱۲/۳

۱۰/۳

۱۳/۳

n.s

لاکتوز

۶۶/۴

۶۹/۴

۶۵/۴

۶۳/۴

n.s

چربی

۸۸/۲b

95/2a,b

14/3a

4/3a

-

SNF

5/8

5/8

5/8

4/8

n.s

اعداد هر ردیف که هروف غیر مشابه دارند با یکدیگر اختلاف معنی داری دارند(P<0.05)

 

جدول ۳- ترکیب خون گاوهای تغذیه شده با جیره های آزمایشی(میلی گرم در دسی لیتر)

 

 

فاکتور های خونی

تیمار

 

اثر جیره

۱

۲

۳

۴

گلوکز

۴۱/۵۰

۱۳/۵۲

۷۷/۵۰

۶/۴۸

n.s

اوره

۳۳/۱۳

۱۶/۱۴

۱/۱۲

۵/۱۱

n.s

کلسترول

۵/۲۱۳

۳/۲۱۱

۲۳۴

۲۴۱

n.s

نتیجه گیری

نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان داد که جایگزینی تفاله خشک مرکبات به جای جو مقدار چربی شیر را به طور معنی داری افزایش (P<0.05) داد و غلظت کلسترول خون را کاهش داد . بنابراین افزودن تفاله خشک مرکبات به جای جو تا سطح ۱۵ درصد ( بر اساس ماده خشک ) قیمت تولیدی شیر را بدون بروز اثرات جانبی مضر بر عملکرد حیوان کاهش می دهد و منجر به تغذیه با هزینه کمتر می شود.

References

1.      Grasser, L.A., J.G., Fadel, I., Garnett, E.J., DePeters. 1995. Quantity and economic importance of nine selected by-products used in California dairy rations. J. Dairy Sci. 78: 962–۹۷۱.

۲٫      Economides, S. 1974.The effect of dried citrus pulp and grape marc on milk yield and milk composition of dairy cow. Technical paper No.7, Agriculture Research Institute, Nicosia, Cyprus.

3.   Hutton, K. 1987. Citrus pulp in formulated diets. Page 297 inRecent Advances in Animal Nutrition in Aus-M a. D. J. Faml, ed. Dep. Biochem. Microbiol.Nutr., Univ. New England, Armidale, N. SouthWales, Australia.

4.   Hadjipanagiotou. M.and A. Louca. 1976. A note on the value of dried citrus pulp and grape marc as barleyreplacement in calf fattening diets. Anim. Prod. 23:129-132

5.   Pinzon. F. J., and J. M. Wing. 1975. Effects of citrus pulp in high urea rations for steers. J. Dairy Sci. 59:1100-1103.

6.   Bhattacharya, A. N., and M. Harb. 1973. Dried citrus pulp as a grain replacement for Awassi lambs. J. Anim. Sci. 36:1175–۱۱۸۰.

۷٫   Loggins, P. E., C. B. Ammennan, J. E. Moore, and C. F. Simpson. 1966. Addition of long hay and sodium bicarbonate to pelleted and meal lamb diets high in citrus pulp. J. Anim Sci. 25: 263 ( Abstract).

8.      Gumaa, K. A., A. L. Greenbaun, and P. McLean. 1970. The control of pathways of carbohydrate metabolism in mammary gland. IN I. R. Falconer (Editor) Lactation. Butterworths, London, pp. 197-238.

9.      Drude, R, E., Escano, J, R, and Rusoff, L, L., 1971. Value of complet feeds containing combinations of corn silage, alfalfa pellets, citrus pulp and cotton seed hulls for lactating cow. J. Dairy Sci.,54: 773 (abstract).

10.Zervas, G. K., Feggeros, S. Stamouli, I. Yastardis, and E. ApostolakiI. 1994. Effect of dried citrus pulp and its effect on milk yield and milk composition of lactating ewes. J. Anim. Sci. 78:1116-1121.

11.Schaibly, G. E., and J. M. Wing. 1974. Effect of roughage concentrate ratio on digestibility and rumenfermentation of corn silage ctitrus pulp rations. J.Dairy. Sci. 38: 697-701.

12.Belbaskis, N.G. and D. Tsirgogianni. 1996. Effect of dried citrus pulp on milk yield, milk composition and blood component of dairy cows. Anim. Feed Sci. Technol. 60: 93-120.

 

 

برگرفته از: http://www.mehdinamdar

جداول مهم برای واحدهای گاوداری شیری


جدول استاندارد های اندازه گیری عملکرد تولید مثلی :

 

مورد

میانگین

مطلوب

نرخ آبستنی (%)

۴۰-۴۵

بالاتر از ۵۰

تعداد تلقیح بازاء هر آبستنی

۲/۲-۸/۱

کمتر از ۷/۱

فاصله زایش (ماه)

۱۵-۵/۱۳

۱۳-۱۲

گوساله های تولید ی(%)

۸۰-۷۰

بالاتر از ۹۰

روزهای باز

۱۳۰

۱۰۵ یا کمتر

 

 

 

 

 

 

نسبت های معمول مواد معدنی در جیره های غذایی برای جلوگیری از ایجاد عدم تعادل:

 

روی به مس:    ۴/۱

آهن به مس :۱ /۴۰

پتاسیم به منیزیوم: ۱/( ۵/۴)

روی به منگنز :   ۱/۱

مس به مولیبدن  :   ۱/۶

پتاسیم به سدیم : ۱/۳

ازت به گوگرد:        ۱/۱۰

کلسیم به فسفر : (۵/۱)/۱

 

 

                جدول متوسط روزهای آبستنی ۵ نژاد مهم گاو شیری

 

آیر شایر

۲۷۹   روز

براون سویس

۲۹۰   روز

گرنزی

۲۸۳   روز

هلشتاین

۲۷۹    روز

جرزی

۲۷۹    روز

 

 

جدول راهنمای استاندارد مصرف ماده خشک روزانه در گاوهای شیری (برحسب پوند)

 

 

هفته پس از زایش

شکم اول

شکم دوم و بالاتر

۱

۳۱

۳۵

۲

۳۵

۴۲

۳

۳۷

۴۶

۴

۴۰

۴۸

۵

۴۲

۵۳

 

جدول راهنمایی تعداد تلیسه های جایگزین در گله

 

اندازه گله

(مجموع  گاوهای بالغ ٬خشک و دوشا

۷۵

۱۰۰

۲۵۰

۴۰۰

۸۰۰

گوساله های ۰تا ۲ ماهه

۶

۸

۲۰

۳۲

۶۴

 

 

تلیسه های

۳ تا ۵ ماهه

۹

۱۲

۳۱

۴۸

۹۶

۶تا ۸ ماهه

۱۰

۱۲

۳۱

۴۸

۹۶

۹ تا ۱۲  ماهه

۱۳

۱۸

۴۳

۷۲

۱۴۴

۱۳ تا ۱۵ ماهه

۹

۱۲

۳۰

۴۸

۹۶

۱۶ تا ۲۴ ماهه

۲۸

۳۸

۹۵

۱۵۲

۳۰۴

مجموع جایگزین شونده ها

۷۵

۱۰۰

۲۵۰

۴۰۰

۸۰۰

 

                                              مآخذ :مجله برآیند – تابستان ۸۰- ص ۵

چند نکته در مورد فحل یابی


مشخصات گله ای که فحل یابی در آن به درستی انجام نمی گیرد· فواصل چرخه های فحلی بین ۳ تا ۱۷ روزه بیش از ده درصد است .

· فواصل چرخه های فحلی بین ۲۵ تا ۳۵ روزه بیش از ۱۰ الی ۱۵ درصد است .

· تعداد گاوهایی که پس از اولین تلقیح مجداداً در طی سه روز بار دیگر تلقیح شده اند ٬بیش از ۵%است .

· بسیاری از گاوها در تست آبستنی و زودتر از آخرین تلقیح ثبت شده ٬مثبت میگیرند .

· بسیاری از گاوها به طور طبیعی ۳ تا ۶ هفته زودتر از زمان مورد انتظار زایمان می کنند .

اهداف تشخیص فحلی مناسب :

· فحلی ۸۵ درصد گاوها در طی ۶۰ روز پس از زایش تشخیص داده شود.

· میانگین فاصله روزها تا اولین تلقیح ۷۵ روز باشد.

· ۶۰%فاصله چرخه های فحلی بین ۱۸ تا ۲۴ روز باشد .

· نسبت تعداد چرخه های فحلی ۱۸ تا ۲۴ روزه به ۳۶ تا ۴۸ روزه بیش از ۴ به ۱ باشد .

· حد اقل ۷۰% فحلی ها تشخیص داده شود.

مآخذ :مجله برآیند – تابستان ۸۰- ص

استفاده از مخمر در جیره گاوهای شیری


در طول چندین سال گذشته؛ متخصصین تغذیه نشخوار کنندگان و میکروبیولوژیست ها
علاقه مند بودند که در اکوسیستم فلور میکروبی شکمبه گاوها دستکاری نمایند بطوریکه
باعث بهبود عملکرد نشخوار کنندگان گردد. مطابق با تجاربی که در استفاده از آنتی
بیوتیکها ی محرك رشد و سایر تحریک کننده های رشد در جیره های غذایی نشخوار
کنندگان بدست آمد ؛ متخصصان علم تغذیه علاقه مند به استفاده از اضافه شونده های
میکروبی به جیره غذایی نشخوار کنندگان گردیدند تا بتوانند عملکرد حیوان را افزایش
دهند و این کار در طول 5 الی 10 سال گذشته رواج یافته است.
گاوهای شیری با پتانسیل بالای تولید شیر می توانند ماده خشک مصرفی خود را به مقدار
150 درصد در حد فاصل بین زایمان تا 8 هفته پس از آن افزایش دهند . به منظور فراهم
کردن این کار و تحریک آن بایستی بتوانند قبل از زایمان و بلافاصله پس از آن مصرف
ماده خشک خود را حفظ نمایند. اما برتیکسو همکاران( 1992 ) و ون ساوون و
همکاران( 1993 ) مشخص کرده اند که بیش از 40 % کاهش در ماده خشک مصرفی در
جیره گاوهای شیری در حد فاصل 7 تا 10 روز قبل از زایمان وجود دارد . بنابراین
تحقیقات زیادی انجام شد و نشان داد که حد اقل کاهش ماده خشک مصرفی قبل از
زایمان حدودا 15 % در گاوهای کار( چند شکم ) وجود دارد و با این کاهش می توان
انتظار داشت که این گاوها در هنگام زایمان مستعد بیماریهای متابولیکی نظیر کتوز و
تب شیر باشند و نسبت به پذیرش جیره جدید پس از زایمان عادت پذیری کمی داشته
باشند.
محصولات تخمیری باعث تغییر الگوی تخمیر در شکمبه گاوها می گردند و سبب افزایش
باکتریها و تحریک رشد آنها شده و در نهایت موجب افزایش تولید شیر در ابتدای دوره
شیر دهی میشوند. کاهش در ماده خشک مصرفی در 7 تا 10 روز قبل از زایمان می تواند
باعث آشفتگی در روند تخمیر و غیر بالانسشدن فعالیتهای تخمیری در شکمبه نشخوار
کنندکان شده و تنها با افزودن محصولات تخمیری به منظور تحریک رشد باکتریها می
توان از این کاهش ماده خشک مصرفی جلوگیری کرد. اما باید توجه داشت که اگر کاهش
ماده خشک مصرفی قبل از زایمان در نتیجه کاهشحجم دستگاه گوارش که خود نیز
بدلیل رشد بالای گوساله داخل رحم و فشار آن به دستگاه گوارش می باشد و یا بدلیل
کاهش قابلیت جذب مواد مغذی و کم شدن متابولیسم مواد مغذی در بدن دام باشد ،
اضافه کردن محصولات تخمیری می تواند تاثیرات کمی را به همراه داشته باشد.
اضافه کردن عصاره تخمیری قارچ آسپرژیلوساوریزا و محصول حاصل از کشت مخمر
ساکارومایسسسرویشیه باعث بهبود قابلیت هضم ماده خشک ؛ پروتئین خام و
همی سلولز در نشخوار کنندگان گردیده است.همچنین این مواد باعث افزایشجمعیت
باکتریایی شکمبه ؛ افزایش تولید شیر در گاوهایی که در ابتدای دوره شیردهی بوده اند ؛
گردیده اند. اما پاسخ دامها به اضافه شدن این مواد در جیره های غذایی مختلف متفاوت
بوده است.
کشت مخمر یکی از معمول ترین افزودنی های میکروبی در جیره اکثر گاوهای شیری در
گله های تجارتی میباشد. جردن و فوردرین گزارش کردند که 50,8 درصد از مدیران
دامداریهای صنعتی پاسخ قابل ملاحظه ای از افزودن کشت مخمر در جیره غذایی گاوهای
پر تولید گرفته اند . این عدد در مقایسه با افزودن بیکربنات سدیم و نیاسین به جیره های
غذایی چنین گاوهایی که به ترتیب 75,4 % و 37,7 % پاسخ گرفته شده است عدد قابل
قبولی میباشد.
محققین گزارش داده اند که کشت مخمر باعث افزایش درصد باکتریهای سلولیتیک و
پروتئولیتیک در محیط شکمبه گشته اند و نیز باعث بهبود هضم همی سلولز در کل
دستگاه گوارش نشخوار کنند گان شده است، اما پاسخ قابلیت هضم سلولز در تمام
تحقیقات انجام شده یکسان نیست. نتایج منتشر شده از 8 تحقیق مجزا در رابطه با
استفاده از کشت مخمر در جیره غذایی گاوها نشان داده است که افزودن این مواد هیچ
بهبودی را در مصرف ماده خشک روزانه دامها نداشته است. ولی در 4 تحقیق مشخص
گشته است که افزودن آنها سبب افزایش قابل ملاحظه ای در تولید شیر شده است.
همچنین نتایج 5 تحقیق نشاندهنده افزایش قابل توجهی در مقدار چربی شیر بوده است
ولی این افزایش در 2 تحقیق آن کاملا معنی دار بوده است. در 3 تحقیق مجزای دیگر نیز
مشخصشده است که افزودن کشت مخمر باعث افزایش قابل ملاحظه ای در پروتئین
شیر شده است.
پیشنهاد کلی این است که مصرف کشت مخمر در جیره غذایی گاوهای تازه زا و ابتدای
دوره شیردهی می تواند مد نظر مدیران واحدهای پرورشی قرار گیرد ؛ اما مشخصشدن
تاثیر افزودن این مواد در جیره گاوهای پر تولیدی که همگی در ابتدای دوره شیردهی
استفاده می کنند اغلب مشکل است. TMR بوده و از یک
در تحقیقاتی که بر تاثیر کشت مخمر ساکارومایسسسرویشیه بر روی استفاده از لاکتات
و هضم سلولز توسط باکتریهای شکمبه شده است مشخصشده که استفاده از این
و B فرآورده به جیره گاوهای شیری موجب ایجاد اسیدهای آلی؛ ویتامینهای گروه
اسیدهای آمینه بیشتری در شکمبه از طریق تحریک رشد باکتریهایی نظیر:
Selemonas ruminantium H18
Megasphera elsdenii B159, T81
Fibrobacter albus B199
شده است.
در یک تحقیق مزرعه ای دیگر ؛ ارزیابی تاثیر کشت مخمر بر روی تولید و ترکیبات شیر
بر روی 11 گله گاو شیری در ایالت ویسکانسین انجام شده است. متوسط تولید سالانه
این گله ها 10000 تا 12800 کیلوگرم به ازاء هر راس بوده است. کشت مخمر به مقدار
آنها اضافه شده است و در طول دو تست متوالی شیر که توسط TMR 57 گرم به جیره
مرکز بهبود شیر ایالات متحده آمریکا انجام شده است ؛ نمونه گیری شیر انجام شده و
مقدار شیر تولیدی و آنالیز ترکیبات آن قبل از استفاده از کشت مخمر و بلافاصله پس از
مصرف آن توسط مرکز بهبود شیر آمریکا اندازه گیری و با گاوهای گروه کنترل مقایسه
شده است.
در این تحقیق 585 راس گاو که 245 راس آنها شکم اول و 340 راس آنها بیش از یک
شکم زایمان داشته اند شرکت داشتند و هر کدام در طول تحقیق روزانه 4 مرتبه تغذیه
می شدند. میانگین روزهای شیردهی دامهای تحت آزمایشبا گروه کنترل یکسان بوده
است( 140 در برابر 140,5 ). گروه مصرف کننده کشت مخمر بطور متوسط نسبت به گروه
شاهد 0,9 کیلوگرم در روز شیر بیشتری تولید کرده اند . درصد چربی شیر در گروه تحت
آزمایش کمتر از گروه کنترل بوده است( 3,55 در برابر 3,65 ) ، ولی در مجموع تولید
چربی شیر در هر دو گروه یکسان بوده است. درصد پروتئین شیر در گروه تحت آزمایش
0,02 درصد کمتر از گروه کنترل بوده است ولی مجموع تولید پروتئین شیر در گروه تحت
آزمایش بیشتر از گروه کنترل بوده است( 1,17 کیلوگرم نسبت به 1,14 کیلوگرم در
روز). مقدار افزایش تولید شیر در 8 گله از 11 گله مثبت بوده است.
TMR در کل با توجه به شرایط این آزمایش مشخص میشود که افزودن کشت مخمر به
برای گاوهایی در اواسط شیردهی به سر می برند نیز باعث افزایش تولید شیر و تولید
پروتئین آن می گردد.
مهندس حمید رضا کامیارنژاد
مشاور علمی بخش دامی شرکت سپاهان دانه پارسیان

اثر تغذیه بر تولید مثل

مآخذ: مجله برآیند شماره ۳


۱-      سطوح بالای اوره در جیره های غذایی باعث افزایش جفت ماندگی در زایش دوم گاوها میشود . گاوهایی که ۸/۱% کل ماده خشک٬ جیره اوره مصرف میکنند در مقایسه با گاوهایی که از اوره استفاده نمی کنند ۴۴%بیشتر دچار جفت ماندگی میشوند

۲-      کمبود برخی از مواد معدنی با عدم فحلی در گاوها رابطه دارد بطور مثال ید از طریق غده تیروئید بر عدم فحلی یا فحلی های نامنظم اثر دارد . منگنز نیز برعدم فحلی تاثیر گذار است . تخمدانها نسبت به کمبود منگنز حساس می باشند .

۳-      کمبود انرژی در قبل و بعد از زایمان بر بروز علائم فحلی و فحل نشدن دام ها اثر میگذارد اگر سطح انرژی جیره کم باشد فعالیت تخم دانها محدود میشود در واقع باید گفت گاوهایی که در تعادل منفی انرژی هستند به دنبال افت شیر دچار اختلالات تولید مثلی خواهند شد . تحقیقات نشان داده اند که گاوهای لاغر نسبت به گاوهائی که از نظر وضعیت بدنی در شرایط متعادلی هستند ٬نرخ آبستنی پایین تری دارند .

۴-      تلیسه هایی که رشد مناسبی نداشته اند و از نظر قد و اندازه بدن در شرایط مطلوبی به سر نمی برند دچار سخت زایی شده و نسبت به تلیسه های به خوبی رشد یافته مرده زایی بیشتری دارند . بصورت یک راهنمایی کلی می توان گفت که تلیسه ها در هنگام زایمان باید حدود ۸۰%وزن بدن بک گاو بالغ را داشته باشند .

                                                         مآخذ: برایند شماره ۳

 
 • تعداد صفحات :14
 • 1  
 • 2  
 • 3  
 • 4  
 • 5  
 • 6  
 • 7  
 • ...  
 

چکنه سفلی

مدیریت وب سایت : مدیریت سایت (مهندس مهدی صبوری)

آخرین پست ها

جستجو

نظرسنجی

 • شما بازدید کننده ی گرامی این وب سایت را در چه سطحی ارزیابی می کنید؟


نویسندگان


استخاره آنلاین با قرآن کریم


چت

تعبیر خواب آنلاین


 • خنثی